ปุ้มปุ้ยหอยลายอบกรอบ

หอยลายเน้น ๆ โมเมต์ไหนก็เอนจอย

หอยลายเน้น ๆ โมเมต์ไหนก็เอนจอย

ถ้าโมเมนต์ไม่เอนจอย ก็แค่ "ฉีก"

ปุ้มปุ้ย สแน็คหอยลายอบกรอบ

และอร่อยไปกับ หอยลายอบกรอบเน้น ๆ

ที่จะมาเปลี่ยนทุกโมเมนต์ ให้เอนจอยยิ่งกว่าเดิม

ถ้าโมเมนต์ไม่เอนจอย ก็แค่ “ฉีก”

ปุ้มปุ้ย สแน็คหอยลายอบกรอบ

และอร่อยไปกับ หอยลายอบกรอบเน้น ๆ

ที่จะมาเปลี่ยนทุกโมเมนต์ ให้เอนจอยยิ่งกว่าเดิม

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างรอยยิ้ม
ให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างรอยยิ้ม
ให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”