ปุ้มปุ้ยหอยลายอบกรอบ

หอยลายเน้น ๆ โมเมต์ไหนก็เอนจอย

หอยลายเน้น ๆ โมเมต์ไหนก็เอนจอย

ถ้าโมเมนต์ไม่เอนจอย ก็แค่ "ฉีก"

ปุ้มปุ้ย สแน็คหอยลายอบกรอบ

และอร่อยไปกับ หอยลายอบกรอบเน้น ๆ

ที่จะมาเปลี่ยนทุกโมเมนต์ ให้เอนจอยยิ่งกว่าเดิม

ถ้าโมเมนต์ไม่เอนจอย ก็แค่ “ฉีก”

ปุ้มปุ้ย สแน็คหอยลายอบกรอบ

และอร่อยไปกับ หอยลายอบกรอบเน้น ๆ

ที่จะมาเปลี่ยนทุกโมเมนต์ ให้เอนจอยยิ่งกว่าเดิม

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างรอยยิ้ม
ให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

ปุ้มปุ้ย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างรอยยิ้ม
ให้กับทุกคน ให้สมกับคำที่ว่า “ปุ้มปุ้ย อร่อยที่รอยยิ้ม”

สินค้าแนะนำ