ปุ้มปุ้ย SAVE THE OCEAN สร้างสมดุลนิเวศทางทะเล

ปุ้มปุ้ย Save the ocean
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัด(มหาชน) ภายใต้โครงการ ปุ้มปุ้ย Save the Ocean นำโดยคุณปวิตา โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานร่วมกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบและองค์กรชาวประมงพื้นบ้านในเขตทะเลเสบ้าน จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกหญ้าทะเลสร้างสมดุลระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง“ ได้รับเกีรยติจาก นายรัตนะ สวามีชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระท
รวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสกุล ดำรงเกียรติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับ
.
จากนั้นร่วมกันปลูกหญ้าทะเลกว่า 3,000 ต้น เร่งสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มพื้นที่ Blue Carbon เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถกักเก็บคาร์บอนสูงกว่าป่าไม้เกือบ 10 เท่า
.

ปุ้มปุ้ยปลูกหญ้าทะเล ตรัง

 

จังหวัดตรังเริ่มเกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลจากหลายปัจจัย ทั้งเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มรสุม การเปลี่ยนแปลงตะกอนทรายชายฝั่งทำให้เกิดการทับถมของตะกอนทรายในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เป็นเหตุให้สัตว์น้ำขนาดเล็กลดลง รวมถึงไม่มีแหล่งอาหารให้กับพะยูน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง จึงมีความจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูเพื่อให้ระบบนิเวศทางทะเลตรังบ้านเรากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

 

.
อ่านข่าวเพิ่มเติม :

กิจกรรมและข่าวสารอื่นๆ

ข่าวสารภายในองค์กร

ปุ้มปุ้ยร่วมกิจกรรม “แรงงานร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว ปลุกพลังจิตอาสา” ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และเอกชนต่างๆ ในพื้นที่ตรัง

ปุ้มปุ้ยร่วมกิจกรรม “แรงงานร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว ปลุกพลังจิตอาสา” ร่วมกับกระทรวงแรงงาน

อ่านต่อ »
ข่าวสารภายในองค์กร

สืบสานประเพณีไทยในกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2567 ปุ้มปุ้ยซอย 1 สาดน้ำทำไม สาดดใจมาเลยย!

วันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หรือ ปุ้มปุ้ย นำโดยคุณปวิตา

อ่านต่อ »