“ปุ้มปุ้ย”มอบขวดจำนวน 3,054 ใบ ที่ได้จากการเก็บแยกขยะให้กับวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อรีไซเคิลขวดพลาสติกเป็นผ้าไตรจีวร

รีไซเคิลขวดพลาสติก
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) “ปุ้มปุ้ย” ส่งมอบขวดพลาสติกจำนวน 3,054 ใบ ที่ได้จากการเก็บแยกขยะของชาวปุ้มปุ้ย ภายใต้โครงการ “ขวดแลกไข่ ได้ใจสองต่อ” นำโดย คุณปวิตา โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมทีมทรัพยากรบุคคลและทีมสื่อสารองค์กร ให้แก่วิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อทำการรีไซเคิลขวดพลาสติก เป็นที่เรียบร้อย🤍
เกร็ดความรู้
ขวดพลาสติกทั้งหมดจะถูกนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติกเป็นชุดผ้าไตรจีวร
1. บดอัดขวดพลาสติกให้เป็นก้อน
2. สับขวดพลาสติกเป็นชิ้นเล็กๆ
3. เข้ากระบวนการรีไซเคิลให้เป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์
4. นำเส้นใยโพลีเอสเตอร์มาปั่นเป็นด้าย
5. หลังจากนั้นนำเส้นด้ายมาทอเป็นผืน สุดท้ายก็นำไปตัดเย็บเป็นชุดผ้าไตรจีวรต่อไป
จากขยะขวดพลาสติกที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปี แต่พวกเราชาวปุ้มปุ้ยช่วยกันเก็บสะสม คัดแยก และส่งต่อเพื่อนำมารีไซเคิล ถือเป็นกลไกที่ช่วยลดระยะเวลาการย่อยสลาย อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าของขวดพลาสติก ให้กลายเป็นผ้าไตรจีวร “ช่วยกันลดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมกันทีละนิด ทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นได้อีกนาน”

กิจกรรมและข่าวสารอื่นๆ

ข่าวสารภายในองค์กร

ปุ้มปุ้ยร่วมกิจกรรม “แรงงานร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว ปลุกพลังจิตอาสา” ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และเอกชนต่างๆ ในพื้นที่ตรัง

ปุ้มปุ้ยร่วมกิจกรรม “แรงงานร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว ปลุกพลังจิตอาสา” ร่วมกับกระทรวงแรงงาน

อ่านต่อ »
ข่าวสารภายในองค์กร

สืบสานประเพณีไทยในกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2567 ปุ้มปุ้ยซอย 1 สาดน้ำทำไม สาดดใจมาเลยย!

วันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) หรือ ปุ้มปุ้ย นำโดยคุณปวิตา

อ่านต่อ »