ปุ้มปุ้ยจัดแคมเปญ “Open the can, open your mind” Can Hear ให้กับพนักงาน รู้จัก เข้าใจ รับฟัง

ปุ้มปุ้ยจัดแคมเปญ  “Open the can, open your mind” Can Hear ให้กับพนักงาน รู้จัก เข้าใจ รับฟัง โดยเชิญ คุณบุ๋ม บุณย์ญานุช บุญบํารุงทรัพย์ MD YourNextU School of Life หรือ ‘ศูนย์รวมวิชาชีวิต’ มาแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้เรื่อง DISC เป็นโมเดลที่สะท้อนลักษณะบุคลิกภาพของตนเอง แต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน หากเรารู้จักความต่างของแต่ละคน เข้าใจ รับฟัง องค์กรจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขผ่านการ เรียนรู้ DISC กิจกรรมได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้บริหารนำโดย คุณศิริพร โตทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณปวิตา โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณกุลเกตุ โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการค้า และพนักงาน

กิจกรรมและข่าวสารอื่นๆ

Live Event Creation and Management คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ข่าวสารภายในองค์กร

Pumpui takes part in integrative education management to open the real experience for students from the Department of Live Event Creation and Management, Faculty of Communication Arts at Assumption University.

Pumpui takes part in integrative education management to open the real experience for students from the Department of Live Event Creation and Management, Faculty of Communication Arts at Assumption University. Led by Khun Pavita Tohtubtiang, Corporate Communications Director, She gave the opportunity to create Pumpui’s event to reach the new generation, under slogan “THE FLAVOR OF JOY.” Pumpui hopes that this activity will provide them with a valuable experience, preparing them for future real-world work. Facebook iconFacebookLINE iconLine

อ่านต่อ »
ข่าวสารภายในองค์กร

ปุ้มปุ้ยจัดโครงการ Thailand’s Next Culinary Star by Pumpui เฟ้นหาเชฟ Gen Z ปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์เมนูใหม่ของปุ้มปุ้ย

ปุ้มปุ้ย ชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับอุดมศึกษา หรือระดับเทียบเท่า ที่กำลังศึกษา มาประชันความคิดสร้างสรรค์ผ่านการคิดค้นเมนู โดยใช้ปุ้มปุ้ยหอยลาย รสชาติใดก็ได้

อ่านต่อ »
ข่าวสารภายในองค์กร

ปุ้มปุ้ยจัดกิจกรรมดีๆ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ภายใต้หัวข้อ “เติมเต็มทุกช่อง…ว่าง” โดยมีคุณเขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ มาร่วมพูดคุย

ปุ้มปุ้ยจัดกิจกรรมดีๆ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ภายใต้หัวข้อ เติมเต็มทุกช่อง ว่าง โดยมีคุณเขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ Presenter ของหอยลายปุ้มปุ้ย

อ่านต่อ »