พนักงานขับรถหน่วยรถกรุงเทพ/ต่างจังหวัด

Driver

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ขับรถนำพนักงานขายออกตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ช่วยพนักงานขายดูแลสินค้า จัดเตรียมการขาย
3. วางแผนเส้นทางการออกจำหน่ายสินค้า
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ประจำหน่วยรถกรุงเทพฯ : ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึงวันเสาร์
-ประจำหน่วยรถต่างจังหวัด : ปฏิบัติงานเป็นทริปการเดินทาง 26 วัน

คุณสมบัติ
1.อายุ 21-40 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีใบขับขี่ (หน่วยรถต่างจังหวัด ใบขับขี่ประเภท ท.2)
4.มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน