พนักงานขายหน่วยรถกรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด

Cash Van Sales

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. นำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. เปิดการขายกับร้านค้าปลีก เช่น ร้านชำ ร้านโชห่วย มินิมาร์ท
3. จัดทำสรุปการขาย จัดเก็บเงินสด และนำส่งเงินเข้าบริษัท
4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับร้านค้าเดิม และรักษาฐานลูกค้า หาร้านค้าใหม่ๆ

คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 21-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
3.ชอบงานด้านการขาย งานบริการ ติดต่อประสานงาน
4.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (มีพนักงานขับรถเดินทางไปพร้อมกัน)
5.ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
6.หน่วยรถต่างจังหวัดทำงานเป็นทริปการเดินทาง