ข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมรับประทาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์