หอยลายอบกรอบรสดั้งเดิม
30g (1.06 oz)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์