หอยลายทอดรสเผ็ด
70g (2.5 oz)/40g (1.5 oz)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์