ปลาแมคเคอเรลทอดราดพริก
(คัดพิเศษ) 185g (6.5 oz)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์