แกงมัสมั่นปลาแมคเคอเรลทอด
155g (5.5 oz) / 185g (6.5 oz)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์